Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego EMFbusters.pl (wersja 2.0 z 25.05.2018 r.) - określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§ 13 Własność intelektualna

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy EMFbusters.pl - Shielding Solutions & Consulting prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://emfbusters.pl.
Sprzedawca - PAWEŁ WYPYCHOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EMF3 PAWEŁ WYPYCHOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511039036, nr REGON 810851136, Przecław 90C/1, 72-005 Przecław.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres: EMF3 Paweł Wypychowski, Przecław 90C/1, 72-005 Przecław
 2. Adres korespondencyjny: EMF3 Paweł Wypychowski, Leśna 4, 57-320 Polanica-Zdrój
 3. Adres e-mail: info@emfbusters.pl
 4. Telefon: +48 511 619 524 w dni robocze, w godzinach 10:00 - 16:00
 5. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): EMF3 Paweł Wypychowski, Leśna 4 (wej. od Dębowej), 57-320 Polanica-Zdrój.
 6. Adres do wysłania reklamowanego towaru: EMF3 Paweł Wypychowski, Leśna 4 (wej. od Dębowej), 57-320 Polanica-Zdrój.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów, których cena w złotych polskich bazuje na cenie w walucie (EUR lub GBP, USD) są dodatkowo uwidaczniane w tej walucie. Przeliczenie cen w walucie na złote polskie odbywa się na podstawie kursu waluty ustalonego w Sklepie, przy czym zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zawsze dla ceny w złotych polskich. Do przeliczenia cen w walucie na ceny w złotych polskich, EMFbusters.pl stosuje aktualny kurs zakupu waluty, przy czym kurs w Sklepie jest modyfikowany, jeśli zmiana względna jego wartości (w odniesieniu do kursu poprzednio obowiązującego) wynosi więcej niż 1,0%.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   • ING Bank Śląski, nr rachunku: 90 1050 1559 1000 0022 2851 9506

  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej on-line Płatności Shoper (w tym za pomocą kart płatniczych)
  3. Za pośrednictwem sprzedaży ratalnej mBank mRaty.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności (przelew on-line / karta płatnicza) jest Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl). Płatność dokonywana jest bezpośrednio ze strony zamówienia przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Dostępne karty, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. Czas wysyłki towaru wskazany jest w Sklepie.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie wysyłki, zamówienie zostanie wysłane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy. 
 6. Czas dostawy wskazany jest dla dostępnych dla zamówienia sposobów dostawy.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio od producentów i/lub dystrybutorów towarów w Unii Europejskiej lub od Sprzedawcy w Polsce. 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w sekcji Zwroty i Reklamacje Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: EMF3 Paweł Wypychowski, ul. Leśna 4 (wej. od Dębowej), 57-320 Polanica-Zdrój niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 13. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 14. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - dotyczy to oferowanych w EMFbusters.pl ekranujących pola elektromagnetyczne tkanin, włóknin, siatek, folii, tapet, baldachimów, firan, mat oraz innych materiałów sprzedawanych na metry lub przycinanych i zszywanych na indywidualne zamówienie i potrzeby Konsumenta. Informacja o tym, że  towar należy do tej kategorii i zwrot (odstąpienie od umowy sprzedaży) nie jest możliwy umieszczona jest w pełnym opisie każdego takiego towaru w Sklepie.  
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - dotyczy to oferowanych w EMFbusters.pl farb, klejów, gruntów i innych wyrobów chemicznych dostarczanych w zaplombowanym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być ponownie bezpiecznie zamknięte i transportowane.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami - dotyczy oferowanych w EMFbusters.pl przyłączy uziemienia i innych, które po zamontowaniu pozostają nierozerwalnie związane z elementami budynków (np. pokrytych materiałami ekranującymi elewacji, ścian, sufitów, podłóg, itp.) oraz innych konstrukcji.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres korespondencyjny lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: EMF3 Paweł Wypychowski, ul. Leśna 4 (wej. od Dębowej), 57-320 Polanica-Zdrój.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z zamówionymi towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania towarów do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Kupującym/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi we Wrocławiu.

 § 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenie Sklepu, znaki towarowe, znaki serwisowe, wzory przemysłowe, znaki słowne, hasła reklamowe, teksty, tłumaczenia, bazy danych, formularze, skrypty, adresy internetowe Sprzedawcy oraz producentów produktów i usługodawców usług (w tym płatniczych i przewozowych) wraz z wchodzącymi w ich skład elementami graficznymi oraz inne prawa własności intelektualnej, podlegają ochronie prawnej i przysługują ich prawnym właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, inżynieria odwrotna (reverse-engineering) oraz wszelkie nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek treści ze stron Sklepu bez jednoznacznej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione, stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną oraz cywilnoprawną.
 3. Każdy podmiot ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody - w tym za szkodę rzeczywistą, utracone korzyści, szkodę ewentualną - wyrządzone Usługodawcy, będące następstwem nieuprawnionych działań opisanych w § 13 pkt 1-2 powyżej.

 

Nowości
Safe & Sound Pro II | Miernik promieniowania w.cz. w tym 5G | 200MHz - 8GHz
Safe & Sound Pro II | Miernik promieniowania w.cz. w tym 5G | 200MHz - 8GHz
2 025,05 zł (444,10 €) 1 646,38 zł (361,06 €)
szt.
Czapka - komin - maska ekranująca | Silver-Elastic
Czapka - komin - maska ekranująca | Silver-Elastic
164,52 zł (36,08 €) 133,76 zł (29,33 €)
szt.
Acoustimeter AM-11 | Miernik promieniowania w.cz. w tym 5G (FR1)
Acoustimeter AM-11 | Miernik promieniowania w.cz. w tym 5G (FR1)
1 715,80 zł (376,28 €) 1 394,96 zł (305,92 €)
szt.
Bestsellery
V4A10 | Siatka ekranująca PEM ze stali V4A | 1mm | szer. 90 cm | 1 mb
V4A10 | Siatka ekranująca PEM ze stali V4A | 1mm | szer. 90 cm | 1 mb
47,70 zł (10,46 €) 38,78 zł (8,50 €)
HSF54 - Farba ekranująca - 5 litrów
HSF54 - Farba ekranująca - 5 litrów
1 001,17 zł (219,56 €) 813,96 zł (178,50 €)
szt.
AF3 - Dodatek włókien przewodzących - 90ml
AF3 - Dodatek włókien przewodzących - 90ml
79,71 zł (17,48 €) 64,80 zł (14,21 €)
szt.
Próbki tkanin ekranujących
Próbki tkanin ekranujących
6,90 zł 5,61 zł
V4A03 | Siatka ekranująca PEM ze stali V4A | 0.3mm | szer. 90 cm | 1 mb
V4A03 | Siatka ekranująca PEM ze stali V4A | 0.3mm | szer. 90 cm | 1 mb
55,68 zł (12,21 €) 45,27 zł (9,93 €)
m.b.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia Pn-Pt 10:00-16:00

+48 511 619 524

info@emfbusters.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl